NLP - Neurolingvistické programování

Program NLP je přínosem pro realizaci jakékoli změny, přínosem pro zlepšení komunikace a práce s lidmi i sám se sebou.

Neurolingvistické programování - NLP je psychoterapeutická metoda vyvinutá v 70. letech matematikem a programátorem Richardem Bandlerem a lingvistou a psychologem Johnem Grinderem. Následně ji rozvíjelo mnoho odborníků a původně psychoterapeutický systém NLP pronikl i do výcviku manažerů a podobných profesionálů, kteří potřebují zlepšit své komunikační schopnosti s lidmi.

 • neuro označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly;
 • lingvistické označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka;
 • programování znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě jazykového zhodnocení vnímané situace.


Jaká je základní myšlenka psychoterapeutické metody NLP?

V naší mysli si vytváříme jakési vnitřní mapy pomocí obrazů, zvuků a pocitů. Tyto mapy předcházejí řeči (i vnitřní) a následné aktivitě. Přitom může jít i o slova, která nám bezděky vytanou při určitých podnětech a která bez rozmyslu vyslovíme.

NLP - neurolingvistické programování - pracuje s programy, vytvořenými interakcí mezi mozkem, jazykem a tělem. Tato interakce produkuje jak efektivní, tak neefektivní chování, a je zodpovědná za procesy, které dávají za vzniknout jak rysům dokonalosti, tak rysům negativním.

Jaké techniky NLP - neurolingvistické programování - využívá?

NLP využívá např. přerámování, kotvení myšlenek na tělesné a pohybové stimuly, vylaďování na klientovy pocity, práci s očními pohyby. Přeprogramování pomocí NLP probíhá na úrovni naší mysli se zapojením všech smyslů (cítění, zrak, sluch, hmat, čich) za pomoci vizualizace a vědomého používání jazyka.

Co psychoterapeutická metoda NLP - neurolingvistické programování - nabízí?

Psychoterapeutická metoda NLP nás naučí jak mluvit a jak poslouchat, aby slova pracovala pro nás, a ne proti nám. NLP je metoda vhodná pro nalezení svých vizí a motivace.

NLP nabízí pochopení a nácvik dovedností a přístupů pro řízení sebe sama. NLP učí, jak dosáhnout svých předsevzetí, jak ovlivňovat sám sebe, jak dosáhnout chtěného, jakým způsobem provést změny, které provést chceme.

Program NLP je přínosem pro realizaci jakékoli změny, přínosem pro zlepšení komunikace a práce s lidmi i sám se sebou.

Jak vypadá práce s klientem při psychoterapeutické metodě NLP?

Psychoterapeutická metoda NLP - neurolingvistické programování - pracuje s plně vědomou komunikací a vizualizací, vsedě či vestoje za určitého pohybu, kdy terapeut provází klienta celým procesem. NLP je založeno na naprosto svobodné volbě a vědomém rozhodování.

Základem NLP jsou 4 pilíře:

 • mezilidské vztahy
 • orientace na cíl
 • tříbení smyslových schopností
 • flexibilita chování.

Kde NLP - neurolingvistické programování může pomoci:

 • Zlepšit komunikaci se sebou i ostatními
 • Odstranit nebo změnit to, co vám brání v úspěchu
 • Zjistit, co opravdu chcete
 • Zlepšit vztahy a pochopit, kde v nich děláte chyby
 • Lépe zvládat stres
 • Najít potřebnou motivaci
 • Stanovit si cíle