Koučování 

  • je způsob vedení lidí při dosahování konkrétních cílů
  • je přístup orientovaný na řešení - extrémně účinný při hledání řešení těch problémů, které se zdály doposud téměř neřešitelné
  • je cesta k dosažení žádoucí dohodnuté cílové změny
  • se zaměřuje na příležitosti, ne na chyby, které se staly
  • pomáhá koučovanému uvědomovat si své vnitřní i vnější zdroje a začít je více využívat
  • vede k samostatnosti, vytváří a zvyšuje sebedůvěru a odpovědnost za své jednání
  • se uplatňuje tam, kde dosavadní přístupy už nestačí