Terapeutické pískoviště - Sandtray

Používáme metodu terapeutického pískoviště, která využívá znalostí terapie hrou a na klienta zaměřený přístup. Metoda má velký potenciál. Umožňuje uvědomit si vnitřní konflikty, nalézat vlastní zdroje na jejich řešení, změny, umožňuje vyrovnat se s nepříjemnými zážitky. Nabízí aktivní řešení problému. Je vhodná pro děti, dospívající i dospělé klienty, páry i rodiny.

Sandtray - terapeutické pískoviště - je metoda, která dává prostor tvořivému, neverbálnímu zpracování témat a hledání řešení problémů, s nimiž se právě potýkáme, a to na vědomé i nevědomé úrovni. Díky ohraničenému prostoru pískoviště a využití figurek a předmětů nabízí klientovi bezpečný prostor pro vytvoření jeho trojrozměrného světa mysli. Pomáhá této svět otevřít, hledat příčiny obtíží a cesty k jejich léčení.
Naše civilizace je mnohdy velmi zdatná v racionálním nahlížení a řešení životních situací. Dominantní levá hemisféra nabízí ovšem jen jeden z více způsobů nahlížení světa. Opakovaně se ukazuje, že to, co potřebujeme k vyřešení životních obtíží, je častěji tvořivý a "nový" náhled, když ty ověřené selhávají nebo k řešení nestačí. Neverbální práce se symboly, prostorem a možnostmi přináší díky nástroji terapeutického pískoviště a symbolickým předmětům mnohé "aha momenty", prožitky a objevuje zdroje k řešení obtíží.
Techniku sandtray lze velmi dobře použít s dětmi (cca od 4 let), s dospívajícími i s dospělými. Pracujeme s jednotlivcem, dvojicí rodič-dítě, rodinou či skupinou. /Kontraindikací mohou být psychotičtí pacienti, kterým "bezbřehost" možností a světa fantazie může jejich stav spíše zhoršovat.

Jak Sandtray funguje

Terapeutické pískoviště je nástrojem, který nám pomáhá dostat se u klienta pod povrch jeho hmatatelných obtíží. Pracuje s prožíváním (emoce a jejich tělesné projevy), s potřebami (nenaplněnými) a pomáhá klientovi hledat vnitřní i vnější zdroje a cesty k vyřešení aktuálního nepříznivé životní situace. Hledá budoucí cesty a zároveň okamžitě terapeuticky působí, když zpracovává nahromaděné emoce. Nejčastěji pracujeme s volným tématem bez konkrétního zadání, využíváme celou řadu konkrétnějšího zadání práce, kdy máme téma v terapii či poradenství jasně dané a je třeba hledat nový přístup k jeho zpracování a řešení.

Dítě například přichází v doprovodu rodiče na první sezení s problémem, který jemu a jeho okolí způsobuje problém. Objevily se mu noční děsy, začalo se počurávat, je nezvykle agresivní, slovně či fyzicky, nápadně se změnilo chování, utíká z domova, provádí nelogické rituály, zažilo traumatickou situaci, přišlo o blízkou osobu apod. Při práci na pískovišti s objekty za citlivé podpory terapeuta objevuje a dokáže lépe popsat, co právě prožívá, dokáže to vnímat a mnohdy najít vhodná slova k zachycení nepříjemných stavů. Bezpečné na tomto procesu je právě to, že nemusí mluvit přímo o sobě. Popisuje obtíže zvířátek, figurek před sebou, popisuje právě "jejich problém" a hledá pro ně řešení. Dokonce i při vědomí, že pracuje na svém problému, je pro něj ulehčující odstoupit od sebe a dívat se na obtížný svět zpovzdálí. Při terapeutickém procesu se zaměřujeme na stavy těla, mluvíme o nich, pracujeme na jejich zvládnutí. "Na scéně" hledáme řešení situací, všímáme si možností a cest, které dítě nedokázalo - zahlcené svým problém - dosud vnímat, nacvičujeme možné způsoby provedení.

I dospělý mají své obtíže. Prožívají stavy úzkosti, 10x ráno kontrolují, zda zamkli byt, nedaří se jim navázat zdravý vztah, jsou zahlceni vztekem, ztratili chuť žít, hledají vhodný způsob výchovy svých dětí, nespí, bojí se určitých míst, skupiny lidí, mají lékařsky nevysvětlitelné tělesné obtíže apod. I s nimi postupuji podobně jako s dětmi. Dospělý mají nevýhodu větší sebekontroly, kterou je naučil život. Naopak jejich výhodou je odvaha pojmenovat to, co vidí, a při společné práci se můžeme opřít také o jejich motivaci svůj životní postoj nebo situaci změnit.

Klíčem k terapeutické práci samozřejmě zůstává terapeut, vztah ke klientovi a autenticita. Jako nástroj přiblížení se ke klientovi je však jedním z mých nejoblíbenějších a má mnoho způsobu využití.

Přijďte si ho vyzkoušet.