Jak vše probíhá?

Trénink probíhá formou tzv. bipolárního zapojení a vychází z protokolů institutu EEGinfo Sue a Sigfrieda Othmerových v Kalifornii.

Specifikum tohoto způsobu trénování je umístění ne jedné, ale dvou snímacích elektrod na hlavu. S mozkem je takto zacházeno v logice toho, jak funguje, tedy jako provázaná síť vzájemně komunikujících neuronů. Rozehráváme komunikaci mezi oběma místy, jemně narušujeme zaběhlý způsob komunikace a tím podporujeme vznik nových komunikačních vzorců.

Jde o pravidelná setkávání 1 - 2x týdně (v počátku doporučuji až 3x týdně). Jedno sezení trvá přibližně 35 minut a je třeba minimálně 20 opakování, aby měla požadovaná změna dlouhodobý účinek.

Úvodní setkání - rozhovor, zmapování klientovy situace a vytyčení záměru tréninku.

Trénink formou bipolárního zapojení - tedy dvě snímací elektrody na hlavě a jedna na uchu. Trénink je bezbolestný a neinvazivní. Nic se do klienta nevysílá, pouze se snímají informace o tom, jak mozek funguje a tyto informace mu vracíme zpátky.

Pravidelné zpětné vazby pro optimální nastavení tréninku a mapování změn porobíhají průběžně, v případě potřeby dochází k úpravě tréninkového plánu.

           

zdroj: EEG Biofeedback institut