Neurologické obtíže


Neurologie je lékařský obor zabývající se problémy nervové soustavy. Zabývá se diagnostikou a léčbou všech problémů centrální, periferní a autonomní nervové soustavy, ale i svalového aparátu. Nervovou soustavu tvoří mozek, mícha a nervy a společně řídí všechny pochody v lidském těle. Když dojde k porušení nervového systému, může dojít k potížím s pohybem, mluvením, polykáním, dýcháním, ale i učením. Potíže mohou narušit paměť, smyslové vnímání nebo naší náladu. Příčiny těchto poruch jsou různé od úrazů, zánětů, poruch prokrvení až po nádorová onemocnění, vrozené vady, ale i komplikace při porodu.


Mezi nejčastější neurologická onemocnění patří:

Epilepsie

Migrény

Nervosvalová onemocnění

Cévní mozková příhoda (dříve mrtvice)

Demyelinizační onemocnění - roztroušená skleróza

Poruchy paměti a myšlení - Alzheimerova nemoc

Poruchy spánku