Naše centrum

Naše organizace vznikla v roce 2013 a zpočátku jsme poskytovali služby zejména osobám pečujícím a osobám

v evidenci dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí ve spolupráci s OSPOD v rámci Jihočeského kraje, postupně však po celém území ČR pro podporu rozvoje náhradní rodinné péče a pomoci znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitnějšího života ve společnosti. S potřebami osob pečujících vzrůstala i poptávka po službách, které nyní poskytujeme - více o nás a našich službách naleznete na stránkách: www.paventia.cz


Počátkem roku 2021 jsme se na základě potřeb dětí, rodičů, náhradních rodičů a dalších osob, se kterými více jak osm let spolupracujeme, rozhodli pro Vás otevřít nové centrum - EEG Biofeedback centrum Český Krumlov, které je zaměřeno na pomoc s neurologickými a psychofyziologickými obtížemi pomocí několika metod. Jednou z hlavních je trénink EEG Biofeedback s důrazem na poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, atd..), a vývojové poruchy (dysfázie, poruchy autistického spektra) u dětí. U dospělých můžeme nabídnout pomoc se zlepšením pracovní výkonnosti, efektivity a motivace, s chronickou únavou, stresem, úzkostmi, poruchami spánku a přepracovaností. Širší seznam můžete nalézt v záložce - obtíže, se kterými pomáháme.


Mezi další metody a služby, které může klient využít patří QIKtest, Neuro-lingvistické programování (NLP), Systemické koučování, Hypnoterapie, Relaxační hypnóza, Terapeutické pískoviště, Terapeutické karty - více informací naleznete zde.

V roce 2013 jsme navázali úzkou spolupráci s UNICEF ČR a Lékaři bez hranic, se kterými spolupracujeme na PR programech a nalézání nových forem pomoci..

V roce 2017 jsme začali spolupracovat se soukromou klinikou ISMETT, Via Ernesto Tricomi, Palermo, Italy, zejména s Prof. Jean Claude H. De Ville De Goyet a Dott. Maurizio Di Fresco v rámci péče o dětské pacienty trpící cavernózní transformací veny portae.

V dubnu 2018 jsme pořádali první mezinárodní lékařskou konferenci, tématicky zaměřenou na Prehepatální portální hypertenzi a MESO-REX BYPASS. V současné době realizujeme výzkumný projekt zaměřený na možnosti využití neurofeedbacku v rámci zlepšení kognitivních funkcí u dětí s kavernózní transformací v.p.