Obtíže, se kterými pomáháme

Poruchy pozornosti - Dříve nazývané LMD, dnes také ADHD, ADD. Jedná se o problémy s nedostatečnou koncentrací, často kombinované s hyperaktivitou, tedy impulsivním chováním, nedostatečnou sebekontrolou, snadným rozrušením koncentrace na jednu věc a podobně.

Poruchy učení - tzv. specifické poruchy učení (SPU) zahrnují problémy s osvojením různých základních školních dovedností, jako je čtení, psaní, počítání a podobně. Mají vždy předponu dys - například dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, dyskalkulie.

Poruchy spánku - Problémy s usínáním, probouzením během noci či neodpočatosti i přes dlouhý a nepřerušovaný spánek se dají biofeedbackem rychle napravit. Na tuto diagnózu biofeedback zabírá výborně, v mnoha případech se efekt dostavuje již po několika sezeních.

Úzkost, stres - tyto přirozené obranné funkce člověka mohou silně komplikovat život, pokud jsou příliš silné ve chvílích, kdy to situaci neodpovídá. Patří sem např. panická porucha, sociální fóbie, obsedantně kompulzivní porucha, post traumatická stresová porucha. Může jít ale i o situační krátkodobý stres kvůli náročnému životnímu období - i na to je biofeedback velmi vhodný.

Neurologické obtíže - Různé problémy týkající se centrální, periferní a autonomní nervové soustavy a svalového aparátu. Například se jedná o epilepsii, migrénu a tikové poruchy.

Enuréza - Problémy s denním či nočním pomočováním. Z naší zkušenosti EEG biofeedbackem velmi dobře léčitelné.

Deprese - je nejčastějším onemocněním současnosti. EEG biofeedback nabízí vhodnou možnost pro léčení lehké až středně těžké deprese. Tréninkem dochází k upravení spánku a navrací se i normální rozsah citového prožívání.


zdroj: EEG Biofeedback institut