QIKtest - elektronický test pozornosti


(testuje pozornost, impulsivitu, reakční čas a variabilitu reakční doby)


Tento poměrně rychlý QIKtest (20 minut) poskytuje zdravotnickým a jiným pracovníkům objektivní měření pozornosti a inhibiční kontroly, napomáhá při hodnocení léčby deficitů pozornosti, včetně poruchy pozornosti např. hyperaktivity (ADHD).

QIKtest je dostatečně dlouhý počítačový test bez omezení kultury a jazyka, který nevyžaduje řazení vlevo / vpravo. Odpovědi na vizuální nebo sluchové podněty se zaznamenávají pomocí jedinečného, ​​vysoce přesného (± 1 ms) mikrospínače. Přístroj vypočítá variabilitu doby odezvy (konzistence), dobu odezvy (rychlost), provize (impulzivita) a opomenutí (zaměření a ostražitost). Tyto výpočty jsou poté porovnány s velkým normativním vzorkem odpovídajícím věku a pohlaví, stejně jako s populací vzorků jednotlivců, u nichž je diagnostikována ADHD. Tyto výsledky porovnání se používají k vytvoření okamžitě dostupné a snadno čitelné zprávy.

Funkce přístroje :

  • Bateriově napájené ultra flexibilní samostatné zařízení pro sledování pokroku klienta a průběžné testy výkonu s bezprecedentní přesností.
  • Automatická detekce konfigurace Com Port
  • Vstup: dvě vysoce odolná přesná tlačítka, ergonomicky umístěná pro simultánní vstup z pravé i levé ruky
  • Vizuální stimul: vysoce jasné pole 3x3 LED
  • Sluchový stimul: tříkanálový zvukový generátor pohánějící interní reproduktor i stereofonní sluchátka
  • Rozlišení měření času 0,1 ms
  • Paměť pojme až 1791 stimulačních odpovědí
  • Profesionální analýza specifická pro neurofeedback provedená v EEG Expert.
  • Výstup synchronizačního signálu pro pokročilé aplikace a synchronizace s monitorovacími zařízeními mozkových vln

Vyvinuto a vyrobeno ve Švýcarsku.