Trénink EEG Biofeedback

Co je EEG Biofeedback

EEG biofeedback, také nazývaný neurofeedback, je tréninková metoda, která člověku umožňuje pomocí zpětné vazby počítače měnit fungování mozku. Velmi zjednodušeně řečeno je EEG biofeedback zrcadlem pro mozek. Mozkové vlny klientů jsou snímány elektrodami EEG přístrojem. Ten je posílá do počítače, který je zpracuje a promítne na monitor videohru. Mozek se díky této zpětné vazbě začne uvědomovat svůj stav a vlastní fungování, tím tak získává motivaci zkoušet nové způsoby fungování. My mozku neříkáme, co má dělat, jen mu dáváme informace a je na něm, jak si s těmito informacemi poradí. Díky tomu se učí a rozvíjí. Tento způsob práce - tréninku, vede k lepšímu "wellbeing", zvládání života na mnoha úrovních.