Pro koho je tato metoda určená?

V podstatě pro všechny, kteří by rádi zmírnili anebo se zbavili nepříjemných obtíží, např. poruchy spánku, stres, migrény, poruchy pozornosti, poruchy učení. Je také ale určen pro ty, kteří by rádi objevili a rozvíjeli svůj potenciál a zapracovali na svém výkonu.


Pro každého, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy. Je mnoho příčin různých mozkových dysfunkcí, kterým zlepšená nervová regulace pomáhá. Na konci uvádíme přehled zdravotních potíží, u nichž byl EEG biofeedback úspěšně aplikován, zpracovaný z odborných publikací i vlastní dvacetileté praxe. Řada amerických odborníků ho považuje za metodu volby především u poruch pozornosti, aktivity a učení. Z vlastní praxe k nim v této oblasti připojujeme další tzv. lehké mozkové dysfunkce, především vady řeči. Téměř vždy se osvědčil u některých poruch spánku: nespavosti, noční enurezy dětí a mladistvých, syndromu neklidných nohou.

Ve skutečnosti má tato metoda mnohem širší rozsah a mnohem hlubší účinek, než je obecně odborné veřejnosti známo. Jako jeden hlavní příklad za všechny je silný efekt u obtíží spojených s raným (vývojovým) traumatem, který proběhl obvykle během prvních třech let života. Rané trauma se v posledních letech v různých psychoterapeutických kruzích považuje za kořenovou příčinu mnoha vývojových i duševních obtíží člověka, například v Somatic Experiencing terapii.

Následek raného traumatu je nesmírně rozsáhlá oblast, která zahrnuje fyziologické obtíže, jako je narušená koordinace a rovnováha, chronická zácpa, svalová tenze a křeče, různé slovní a motorické tiky, noční můry a nespavost atd. Ale nalézáme zde jako následek i duševní poruchy, kterými se zabývá především psychiatrie. Potkáváme tak zde úzkosti, deprese, poruchy nálad, chování. Ale i velmi závažné obtíže jako jsou poruchy osobnosti a poruchy citové vazby (attachmentu) - pochopitelně, pouze trenér, který má sám patřičnou odbornost, nebo spolupracuje s potřebným odborníkem, má možnost bezpečně pracovat s takto silnými duševními obtížemi.

Lze tedy říct, že metoda je vhodná pro téměř každého člověka, a to od zdravých lidí, hledající optimální fungování, po velmi závažné poruchy duševního či fyziologického rázu. Jediným omezením je zde kompetence vedoucího tréninku a připravenost klienta na proces a změny, které vyvolává.                  

zdroj: EEG Biofeedback institut