Hypnoterapie - psychoterapie s využitím hypnózy

Co je to hypnóza

 • Hypnotický trans je stav změněného vědomí, který je doprovázen jiným - neobvyklým způsobem vnímání a prožívání. Změna vědomí se projevuje změnami v zaměření pozornosti, myšlení, vnímání času, změnami ve vnímání vlastního těla a jeho prožitků.
 • Přestože je hypnóza opředena řadou mýtů a vypadá poněkud tajuplně :-), jedná se o přirozený stav mysli, který každý z nás už mnohokrát v životě zažil. Běžně prožíváme stavy pohroužení při četbě, někdy se přistihneme při bdělém snění. Jindynás děj nebo akce pohltí natolik, že nevnímáme čas, ani to, co se s námi děje. Asi bychom tento stav nenazvali hypnózou, můžeme však říkat, "že jsme byli v transu".
 • Každý z nás umí prožít a rozvinout stav transu. Zatímco někdo si stavy pohroužení "dopřává" jakoby automaticky (například děti), druhý k jejich rozvinutí potřebuje čas a vhodný prostor. Lidé, kteří byli hypnotizováni, napoprvé často nevěří, že "byli v hypnóze", protože prožití tohoto stavu je zcela přirozené.

Jak funguje hypnoterapie

 • Hypnoterapie je způsob práce, který využívá schopnosti člověka pracovat a učit se ve změněném stavu vědomí (v transu).
 • Stav změněného vědomí umožňuje neobvyklým způsobem podpořit nevědomé zdroje k hledání nových řešení, která podporují terapeutickou změnu. Nevědomí se tak stává zdrojem zkušeností, inspirace a tvořivosti.
 • Na hypnoterapii se díváme jako na proces, kdy terapeut pomáhá lidem využívat jejich vlastní prožitky a zkušenosti k dosažení vlastních cílů.
 • Při své práci se inspiruji prací amerického psychoterapeuta a hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona a opírám se o poznatky tzv. nedirektivní hypnózy. Tzv. ericksonovská hypnoterapie se od klasické direktivní hypnoterapie odlišuje především vnímáním role terapeuta. Klasická hypnoterapie pracuje s instrukcemi a přímými sugescemi, zatímco ericksonovská hypnoterapie využívá převážně nepřímé sugesce, metafory a takové formy konverzace, které umožní klientovi vytvářet jeho vlastní (auto)hypnotický trans jeho vlastním způsobem.
 • Jedná se o otevřený a flexibilní přístup, který pomáhá lidem řešit jejich vlastní problémy jejich vlastním způsobem. Využívá skutečnosti, že každý člověk vstupuje do hypnotického stavu (transu) svým vlastním způsobem a hypnotický stav může mít mnoho podob. Mým úkolem v terapii hypnózou je vytvořit pro klienta zcela individuálním způsobem prostředí a prostor, ve kterém mohou být jeho jedinečné zkušenosti a potenciál zužitkovány v jeho prospěch.
 • Hypnotický trans je možné využít léčebně pro nejrůznější spektrum obtíží.


Co je možné v hypnóze řešit

Hypnoterapii, jako součást psychoterapeutického přístupu, lze využít pro široké spektrum situací a problémů:

 • zdravotní obtíže (astma, kožní onemocnění, ekzém, problémy s imunitou, nespavost zvýšená únava, migrény, bolesti hlavy)
 • odstranění nebo zmírnění traumatických a stresových prožitků
 • podpora terapie závislostí
 • snižování tělesné hmotnosti, úprava váhy
 • odvykání kouření
 • poruchy spánku
 • ztráta sebevědomí
 • podpora při výuce cizích jazyků
 • zvládání stresu a trémy
 • podpora sportovních výkonů
 • jiné

Jak probíhá sezení s hypnózou

V úvodu sezení si domlouváme rámec spolupráce a cíle, kterých má být dosaženo. Pokud se dohodneme, že hypnóza má být součástí prvního sezení, pokračujeme navozením hypnotického stavu a dále pracujeme v hypnóze. Celková délka takového prvního sezení se pohybuje od 60 do 90 minut. Jindy můžeme přistoupit k hypnóze až při dalším sezení, které obvykle netrvá déle než 60 minut. Lidé zažívají různě hluboký trans a průběh práce v hypnóze si mohou, ale nemusí pamatovat.