Systemické koučování


Co znamená systemika?

Systemický přístup

Systemika je přístup, který bere v úvahu celý systém a všechny vztahy v daném systému zahrnuté. Systém je soustava jednotek nebo částí, které mezi sebou setrvávají v trvalém vztahu.

Systemický přístup se odklání od expertního postoje a spíše tíhne k postoji partnerské spolupráce (dialog) a k podněcování systému.

Je možné systemicky přistupovat i k jednomu člověku. V takovém případě je potřeba člověka vnímat jako vysoce kompetentní individualitu, kterou není možné libovolně zvenčí měnit. Vše potřebné má člověk v sobě a je ten nejlepší expert na sebe sama.

Systemický přístup však může člověka podněcovat a inspirovat, umožní rozšířit oblasti vnímání, myšlení a jednání. Vytvořením ideálních podmínek pak člověk může aktivovat své zdroje a v rámci sebeorganizace dospět k cílům, které si stanovil.

Systemická práce

Během systemické práce nejde o poučování, ani o vyučování v dnešním slova smyslu. Jistou podobnost je možné najít u Sokratovského dialogu - kdy systematický kladení otázek nejprve diskutujícího přivádí ke sporu s počátečním výrokem, pomáhají tyto rozpory postupně překonat a nakonec možná dospět k vymezení obecného pojmu a pravdivému závěru.

Největším expertem a učitelem je člověk sám sobě. Díky tomu jsou u systemické práce vidět výsledky velmi brzo a většinou jsou také trvalého charakteru.

Systemický koučink

Citlivý přístup systemického koučování se snaží vhodně kombinovat klasické metody koučování a systemického přístupu, aby bylo možné co nejdříve dosahovat požadovaných výsledků.

Kouč bere koučovaného člověka jako komplexní celek a proto sleduje všechny sociální a vztahové souvislosti a to nejen ve firemním sociálním systému, ale také doma v rodině.

Systemické poradenství

Systemické poradenství se neomezuje pouze na systemický koučink vybraných jedinců. Je možné zvolit i komplexní systemické poradenství, které se bude zaměřovat na fungování celé společnosti. Po základním seznámení je pak možné vhodným zaměřením a nasměrováním jednotlivých částí firmy zeefektivnit celé fungování.

Systemický přístup v sociální praxi

Systemický přístup není trendem pouze v oblasti koučování a managementu. Je možné jej pozorovat jako trend i v humanitních vědách a to zejména v psychologii, psychoterapii, sociální práci, sociologii, pedagogice a podobně.

Jde o ucelenou a vědecky podloženou metodu pohledu na člověka a společnost. Po aplikaci systemického přístupu v sociální praxi je možné odhalit nové možnosti zacházení se sociálními nebo psychosociální­mi jevy.