Gestaldt terapie - koučink


Co je Gestalt psychoterapie?

Gestalt psychoterapie je humanistický, na člověka zaměřený přístup v psychoterapii, který klientovi pomáhá zaměřit se na přítomnost a rozvíjet plné uvědomění toho, co se právě děje v jeho životě. Rozvíjením sebeuvědomování Gestalt terapie pomáhá klientům lépe si porozumět; jak volby, které činí, ovlivňují jejich zdraví a vztahy. Se vzrůstajícím sebeuvědomováním klienti získávají větší pocit odpovědnosti za svůj život a sebepodporu žít plnější život a účinněji se vyrovnávat se svými problémy. Učí se také lépe uspokojovat své potřeby, zatímco nepřestávají respektovat potřeby druhých.

Termín Gestalt znamená v překladu celek nebo tvar. Gestalt terapie byla založena psychoterapeutem Fritzem Perlsem na principu, že na člověka je užitečné pohlížet holisticky v kontextu celku mysli, emocí, těla a duše a jeho prožitkům lze nejlépe porozumět klientovýma očima v kontextu jeho vztahů.

Gestalt terapeuti vycházejí ze zkušenosti, že k uvolnění v minulosti nedořešené bolesti, zlosti, úzkosti, lítosti a dalších negativních pocitů někdy nestačí o těchto pocitech jen diskutovat, ale je třeba, aby byly plně vyjádřeny v přítomnosti. Pokud se tak neděje, mohou se objevit psychické a tělesné potíže. Perls věřil, že nejsme na světě proto, abychom žili podle očekávání druhých lidí, ani bychom neměli očekávat, že druzí budou žit podle našich očekávání.

Podle Gestalt terapie tlak člověka na změnu vede jen k dalšímu zdroji napětí a vnitřnímu rozdělení na toho, kdo změnu vynucuje a toho, kdo jí vzdoruje. Terapeutická změna paradoxně přichází až s plným uznáním a přijetím skutečností takových, jaké jsou. Gestalt psychoterapie pomáhá lidem přijmout své pocity a věřit svým zkušenostem.

Gestalt psychoterapie může pomoci klientům s takovými problémy, jako jsou např. úzkosti, deprese, nízké sebevědomí, vztahové potíže, ale i s některými tělesnými potížemi, jakou jsou bolesti hlavy či zad. Gestalt terapie může být užitečná lidem, které zajímá sebepoznání a kteří touží porozumět své roli, kterou hrají ve vlastní nespokojenosti a trápení. Komunikační techniky Gestalt terapie mohou být po vzájemné dohodě mezi psychoterapeutem a klientem doplňovány neverbálními technikami, jako je arteterapie, práce s tělem, využití terapeutického pískoviště (sand play) či práce se snem. Gestalt psychoterapie je vhodná pro dospělé klienty i děti.