Poruchy spánku

Poruchy spánku jsou nejčastějším a také nejvíce přehlíženým problémem dnešní doby. Odhaduje se, že třetina dospělé populace má problémy se spaním.

Prof. Sterman, americký neurofyziolog, prokázal, že posilováním SMR aktivity při tréninku EEG Biofeedbacku v bdělém stavu se podporuje produkce spánkových vřetének ve spánku.

Náš spánek má nezanedbatelný význam pro kvalitu odpočinku během noci a pocit svěžesti následující den. Snová fáze REM a fyzicky regenerující fáze NREM se v noci střídají v 90 až 110 minutových cyklech. Spánek průměrného dospělého člověka má 4-6 těchto cyklů, tedy 6-8 hodin. REM fáze dodává sílu, znovuobnovuje a restartuje naše psychické procesy (myšlení, uvažování, rozhodování, představování), které jsou unaveny bdělým životem. NREM fáze slouží spíše k relaxaci svalstva. REM fáze, která zabírá přibližně 20-25% celkového spánku, především k duševní relaxaci.

Nejčastěji si klienti stěžují na to, že nemohou usnout. Je to stav, který známe všichni z období, kdy jsme měli starosti, životní trápení a stres. Jako bychom byli neustále ve střehu, který nám nedovolí usnout. Naše mysl i naše tělo se pak nesnadno dostávají do potřebného klidu. Lidé s úzkostnými poruchami mají v jistém směru zvýšený citlivý poplachový systém, takže již na běžné každodenní starosti reagují tak, jako klidní a vyrovnaní lidé na nadměrný stres. Problémy s usínání patří proto k jejich nejčastějším stížnostem. Zde terapie EEG BFB využívá podpory jak regulace, tak relaxace, čímž dochází ke snížení úzkosti a zlepšuje se kortikální aktivace.

Terapie EEG BFB se osvědčila i u klientů s častým probouzením během noci, kteří sice dobře usínají, ale v noci probdí 2-3 hodiny a ráno se cítí nejhůře z celého dne. Dále u těch, kteří sice prospí celou noc, ale nevstávají odpočatě

EEG biofeedback působí jako krátkodobá terapie poruch spánku různého druhu. Jde o nenáročnou, neinvazivní, rychle a spolehlivě účinkující metodu.

Potřebný počet sezení: V drtivé většině případů zcela stačí 20 sezení, s tím že výsledky se obvykle dostavují již brzy po začátku tréninku. Pro to aby se efekt stal trvalým je ovšem vždy v průměru třeba 20 sezení - tolik našemu mozku trvá vytvořit si v mozkových spojích nové dráhy.