Tikové poruchy

Jedná se o syndromy, které se převážně projevují nějakou formou tiků. Tik je mimovolní, rychlý, opakující se nerytmický pohyb (obvykle zahrnuje určité skupiny svalů) nebo hlasová produkce s náhlým začátkem, která neslouží žádnému zřetelnému účelu. Klienti nemohou tiky ovládat, ale obvykle je mohou na různě dlouhé časové období potlačit.

Tiky můžeme rozdělit na:

- jednoduché motorické - mrkání, trhavé pohyby šíje, poškubávání rameny, grimasy v obličeji

- jednoduché vokální - pokašlávání, poštěkávání, popotahování, syčení

- komplexní motorický - poplácávání, skákání, poskakování

- komplexní vokální - opakování zvláštních slov, užívání slov společensky nepřijatelných (koprolalie), opakování vlastních zvuků a slov (palilalie)

Tikové poruchy se vyskytují podstatně častěji u hochů než u dívek a běžně se objevují v rodinné anamnéze.

Hlavním rysem tiků je, že se jedná o náhlé, rychlé, přechodné a ohraničené pohyby, které nejsou podložené neurologickou poruchou. Jejich opakování mizí obvykle během spánku, chybí rytmicita.

EEG Biofeedback pomáhá klientovi s tikovou poruchou v rozvoji regulace CNS - posílení senzorimotorického rytmu (SMR), v nácviku relaxace a v obecné stabilizaci CNS.

Potřebný počet sezeni: změny se mohou dostavit skoro okamžitě, některý klient reaguje již na první trénink, kdy na část doby po tréninku se tiky zlepšují, většinou se však jedná o hodiny. S pravidelným tréninkem se doba zlepšení prodlužuje. Je potřeba, aby klient dokončil základní délku trvání pro ukotvení získané dovednosti v CNS - většinou se jedná o 20 sezení. Zlepšení by se mělo projevit mezi 13-18 sezením na EEG BFB, je ale vždy zapotřebí posoudit individuální stav klienta.